Navigation Menu+

Hållbart?

Att jobba med hållbarhet är för oss på många sätt självklart – och samtidigt ibland svårt att konkret beskriva hur vi gör det. Vi har bestämt att vi ska bli bättre på det – att komma ihåg att närhelst det är möjligt påminna oss om hur det vi gör bidrar till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling för oss innebär att vi lever på ett sätt idag som bidrar till att vi inte begränsar kommande generationers möjligheter.  Man brukar ofta prata om de tre dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. När dessa samverkar, så är chansen större att vi bidrar till hållbar utveckling.

Agenda 2030 är en universell agenda för hållbar utveckling som har antagits av FNs medlemsländer och som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Inte så lite! Det betyder faktiskt att vi alla behöver göra det som vi kan. Var och en av oss.

Vi har skapat en kategori här på vår web som vi kallar Hållbart? och om du klickar på den taggen så får du upp alla inlägg där vi har försökt beskriva hur vi jobbar med hållbarhet. Det är många små steg – som förhoppningsvis går åt rätt håll.